www.gynkom.sk                                                                                                                                           Sk    Hu

Vítame Vás na stránkach Privátneho gynekologického zariadenia

GYNKOM, s.r.o. je privátne gynekologické zariadenie vzniknuté v auguste 2006, v ktorom svoju odbornú prax vykonávajú dvaja odborní lekári – gynekológovia, MUDr. Zoltán Hegedüs a MUDr. Szilárd Ipóth. V zdravotníckom zariadení ordinujeme striedavo, nakoľko sme súčasne aj zamestnancami na skrátený úväzok v Nemocnici Komárno, FORLIFE, n.o.
 

Zdravotnícku starostlivosť v oblasti gynekológia – pôrodníctvo a gynekologická sonografia poskytujeme v špičkovo vybavenej  gynekologickej ambulancii v nadštandardných priestoroch. Ultrazvukové vyšetrenia sa vykonávajú  s vysoko kvalitným ultrazvukovým prístrojom ALOKA SSD 3500 so 4D softwerom. 4D vyšetrenia gravidných žien sú zaznamenávané na DVD nosičoch.  

Medzi našou spoločnosťou a Centrom asistovanej reprodukcie ISCARE bola podpísaná dňa 24. novembra 2006 zmluva o úzkej spolupráci, ktorá je realizovaná pravidelnými návštevami uznávaných odborníkov z centra ISCARE. Ich návštevy v našom zariadení sa konajú 2-krát mesačne, pri ktorých riešime prípady neplodnosti manželských párov. Cieľom oboch pracovísk je urýchlene a bezodkladne poskytnúť pomoc pri neplodnosti na najvyššej úrovni. Pri riešení neplodnosti manželských párov sa určí manažment vyšetrení a následne vyšetrenia sú realizované podľa možností v krátkej dobe, aby sa dosiahla maximálna efektivita liečby. Tieto vyšetrenia sú zamerané aj na liečbu hormonálnych nepravidelností žien na najvyššej dostupnej úrovni.  Nakoľko niekedy  dôvodom neplodnosti manželských párov sú poruchy resp. ochorenia  u mužov, pre tieto prípady je k dispozícii urológ.

Chirurgické zákroky a pôrody uskutočňujeme v Nemocnici FORLIFE n.o. Komárno.

 

Ordinačné hodiny


 

Pondelok:         7.00 – 14.00 – MUDr. Szilárd Ipóth

Utorok:              7.00 – 14.00 – MUDr. Szilárd Ipóth

Streda:         7.00 – 14.00 – MUDr. Zoltán Hegedűs

Štvrtok:        7.00 – 14.00 – MUDr. Zoltán Hegedűs

Piatok:  7.00 – 14.00 –MUDr. Ipóth, MUDr.Hegedűs

4D Ultrazvuk

Copyright (c) Gynkom 2007. All Rights reserved. Webdesign: gART